Myten Om Ett Uppryckande Före Vedermödan

Denna studie kommer att se på vad Guds Ord säger om uppryckandet (uppfångandet av de heliga), eftersom alltför många människor spekulerar om betydelsen av verser, medan Bibeln är mycket okomplicerad om händelsers följd.

Daniels 70:e årsvecka blev uppfylld i tid, efter den 69:e veckan, då Messias bekräftade det eviga nya förbundet med sitt blodsoffer. Han och hans lärjungar erbjöd Evangeliet till Judarna under 7 år, varefter det också erbjöds hedningarna. Så det kan inte finnas en framtida 7-årig vedermödoperiod, vilket ogiltigförklarar konceptet om ett uppryckande före vedermödan. För att läsa en bibelstudie som bevisar detta, klicka på Bedrägeriet med Daniels 70e Vecka

 I Matteus 28:18-20 sade Messias att han skulle vara med oss till världens ände, inte bara tills ett uppryckande före vedermödan.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

I Johannesevangeliet 6:40, 44 och 54 säger Messias upprepade gånger att han kommer att låta de döda uppstå på den sista dagen.

Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.

1 Tessalonikerbrevet 5:2 säger att Herrens dag kommer som en tjuv om natten för dem som är i andligt mörker

Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.

Sedan säger verserna 4-6 “Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Om vi håller oss i Messias ljus, kommer vi inte att bli överraskade.

1 Korintierbrevet 15:51-52 säger att de döda ska uppstå vid den sista basunen

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas,52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

Kristi anhängare som lever när Jesus återvänder kommer att förvandlas EFTER att de döda uppstår vid SLUTET.

Uppenbarelseboken 11:15, “Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: “Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.”

1 Tessalonikerbrevet 4:15-17 berättar för oss att uppryckandet inte kommer att vara hemligt och att vi kommer att “fångas upp” efter att de döda först har uppstått.

Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. 16 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

Detta är samma “inte så hemliga” händelse som i Matteus 24:29-31, där de döda uppstår först, sen de heliga som lever.

I Johannesevangeliet 16:33 berättade Messias att vi skulle få utstå vedermöda: “Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen.

Paulus säger i 1 Tessalonikerbrevet 5:8-9 att vi ska vara nyktra i väntan på Messias återkomst, men vi kommer inte att möta hans vrede.

Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Så Bibeln berättar att människor i sluttiden kommer att gå igenom vedermöda och kommer att möta odjurssystemet. I sluttiden kommer de döda att uppstå och de levande utvalda kommer att föras upp i skyn för att möta Messias.

Sen kommer hans vrede att uttömmas över jorden för att döma de som har förkastat honom.

Messias kommer för att hämta sin brud på Basunhögtiden.

Gud gav Israeliterna sju högtider att fira, som alla pekade på den utlovade Messias. Messias har uppfyllt fyra av högtiderna, som t.ex. när Han dog som Påskalammet, exakt i detalj på den exakta tiden.

Nästa högtid som ska uppfyllas är Basunhögtiden, som representerar Jesu återvändande för att hämta sin brud.

Att veta att Messias är exakt i sin uppfyllelse av profetian, och att veta att Basunhögtiden representerar Jesu återvändande för sin brud, då förstår vi sammanhanget i Jesu återkomst.

1 Koritierbrevet 15:51-52 “Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas,52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

1 Tessalonikerbrevet 4:16-17 “När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

Är det inte logiskt att Messias kommer att återvända under Basunhögtiden?

10 dagar efter Basunhögtiden är Försoningsdagen, när Kristus kommer att döma sin kyrka.

15 dagar efter Basunhögtiden är Lövhyddohögtiden, när vi kommer att fira Bröllopshögtiden.

Så du kan tydligt se att domen och Bröllopshögtiden inträffar strax efter att Messias återvänder för att samla sin brud, inte sju år i förväg.

För att läsa mer om de sju högtiderna och hur de pekar på Jesu återkomst, läs “Ingen vet Tiden eller Stunden när Jesus Återvänder” (klicka på No One Knows The Day And Hour Of Jesus Return)

 “Lammets äktenskapsmiddag” är i slutet, inte 7 år innan Messias återvänder på sin vita häst. 

Uppenbarelseboken 19:8-9 säger att bruden inte är redo förrän i Uppenbarelseboken 19 och när vi befinner oss i SLUTET av vedermödan!

Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.

Två meningar senare i vers 11 hittar vi sedan “Messias andra återkomst”,

Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet.

Som du ser, om någon säger att de troende kommer att bli uppryckta och kommer att vara med vid Bröllopshögtiden med Jesus, medan alla på jorden befinner sig i en sjuårig vedermöda, den lär i strid med Elohims ord.

Följare av Messias har mött vedermöda under de senaste 2000 åren, eftersom det är en del av vår rening och prövning.

Messias lärjungar förföljdes och dödades. Aposteln Stefanus stenades. Paulus blev slagen, stenad och förföljd. Miljoner Kristna har dött i Judarnas, Romarnas och den Romersk Katolska Kyrkans händer. Idag förföljs många Kristna i andra länder och dödas för sin tro.

Varför skulle Elohim behandla oss annorlunda? Tror vi att vi är bättre än de som dog för sin tro?

Messias berättade för oss i Uppenbarelseboken 3:14-16 att vi är Laodiceas Kyrka, och Han sa att vi är eländiga, ömkansvärda, fattiga, blinda och nakna . Och för att vi är “ljumma” , kommer han att spotta ut oss ur sin mun, om vi inte ångrar våra vägar.

Förstår du hur effektiv Satans myt om ett uppryckande före vedermödan har varit?

Det har gjort så att vi inte förbereder oss för svårigheter när det finansiella systemet kollapsar. 

Du måste vara förberedd så att du kan skydda dig själv och din familj under tider av vedermöda. Om du inte gör det, kommer varje dag att spenderas att försöka överleva, istället för att vara till hjälp för dem omkring dig. När världen lider under de sista dagarna, kommer människor att vara mer desperata än någonsin för Messias Goda Nyheter.

Det har gjort så att vi inte är andligt beredda och inte kan förstå sanningen om Satans planer för sluttid.

Du måste vara vaken, så att du inte luras av falska profeter som berättar för dig att uppryckandet har skett eller att Messias har kommit. Du måste vara stark med Elohims fulla vapenrustning som skyddar dig.

Satan kommer att göra världen desperat efter en frälsare som kan försörja dem och ge dem fred.

Med en väntande ekonomisk kollaps, världsomfattande brist på mat och vatten; ökning av krig och våld; och framträdandet av en falsk messias… så kommer världen att vara mogen att acceptera odjurets märke.

Uppenbarelseboken 12:12,17 säger “Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. 17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Du måste vara beredd att svara för din tro, så att du inte underkastar dig odjurets system och förnekar Messias.

Antikrist är inte bara en man i slutändan, utan ett system som har arbetat och fungerat sedan Messias tid.

Satans bedrägeri har gjort så att Kristna bara tittar efter en antikrist i sluttiden, istället för att titta på alla institutioner som varit antikrist i tusentals år och arbetar mot Kristna, såsom den Babyloniska Judendomen och de Jesuiter som kontrollerar den Romerska Katolska Kyrkan.

För att läsa en bibelstudie om “Lilla Hornet i Danielsboken” och “Uppenbarelsebokens Odjur”, klicka på The Beasts of Daniel and Revelation

Sanningen ska fram, ingenstans i Bibeln sägs det att det kommer att bli en 7 årig vedermödoperiod.

Om du tvivlar på det, fråga din pastor, var i Bibeln det står att det kommer att bli en 7-årig vedermödoperiod.

Det kommer säkert att bli en stor vedermöda, men myten om en 7 årig vedermödoperiod är byggd kring att Daniels 70:e årsvecka ligger i framtiden, detta stöds inte av Bibeln.

Klicka här för att förstå hur en 70th Week of Daniel Antichrist and 7 Year Tribulation are NOT Biblical

Klicka här för att förstå 70th Week Of Daniel Prince is NOT an End Times Antichrist

Klick här för att förstå att en End Times Fulfillment of the 70th Week of Daniel is Illogical

 

 

Print Friendly, PDF & Email