Är Du läraktig – Har Du ett öppet sinne?

När Jesus talade till sluttidens Kyrka tuktade Han oss i Uppenbarelseboken 3:17-18 och sade:

Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se.

Jesus säger till oss att vi är eländiga, fattiga, blinda och nakna, för vi tror att vi vet sanningen om sluttiden, men vi har blivit lurade.

Jag ber i Jesu Namn att Han kommer att ge dig ögonsalva så att du kan se sanningen. 

Min vän, i sluttiden, när Satans tid är kort, vem tror du att han vill lura mest?

Han har redan lurat Muslimer, Buddhister, Hinduer, ateister, etc., och de flesta människor i världen är i hans våld.

Hans belöning i sluttiden kommer att vara att få människor som kallar sig Kristna att förneka Jesus när de försöker bevara sitt jordiska liv. Han kommer att försöka få dem att knäböja och dyrka honom i odjurssystemet, så att de får mat och vatten och så att de undgår att bli dödade. Han söker efter dem så att de ska förneka Jesus, så att de blir fördömda.

Om du tror att du kommer att bli uppryckt innan antikrist kommer, har du blivit lurad av “Myten om ett uppryckande före Vedermödan” Läs om detta senare i Sista Tidens Bedrägerier.

Johannes skrev att många antikrister utgick från Kyrkan, vilket innebär att de var en del av den.  

Min vän, hur kan vi tro att inte Satan i sluttiden inte har otaliga vargar i kyrkorna, i predikstolarna, i bibelskolor och seminarier, i bibelförlag och på radio och i TV?

2 Korintierbrevet 11:13-15 “Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. 14 Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 15 Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar.

Satan har arbetat i tusentals år genom sina fallna änglar och sina jordiska lärjungar, så förförelsen är så stor att människor knappt kan se den.

Och tyvärr undervisas många av Satans dolda bedrägerier av pastorer, eftersom Satan har infiltrerat seminarier och bibelskolor.

Det främsta hindret för den Helige Ande, som avslöjar ljus och sanning för dig, är det mänskliga sinnets starka motvilja att ge upp, eller till och med att undersöka, åsikter som man har lärt sig av människor.

Psaltaren 118:8 säger: “Det är bättre att fly till Herren än att lita till människor………
1 Korintierbrevet 8:2 säger, “Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha. 3 Men om någon älskar Gud är han känd av honom.

Det viktigaste som står i vägen för att människor ska förstå sanningen … är att de tror att de redan förstår den.

Jag hoppas att du kommer att testa sanningarna som avslöjas på denna webbplats och inte bara avfärda dem på grund av dina tidigare kunskaper. Vi kommer att fokusera på vad Gud säger i Sitt Ord, inte på vad människor har spekulerat.

Ämnena fokuserar på de viktigaste punkterna för att hålla sidorna så korta som möjligt. Varje myt avslöjar den falska läran; sen visar den dig sanningen enligt Bibeln. Länkar tillhandahålls för att få mer information om ett ämne.

För att du ska kunna förstå profetians fullbordande måste du förstå sanningen om Satans inflytande på Kyrkan.

Satan vet vad Bibeln säger och han skapar bedrägerier som tycks låta på liknande sätt men vilseleder troende.

Och Satan vet att om han upprepar en lögn tillräckligt länge, blir den tagen för sanning. Det är bara under de senaste 200 åren som Kristna har trott dessa lögner.

Här är en lista över de stora Protestantiska Reformatorerna och Teologerna som förklarade de stora historiska sanningarna i Bibelns historia och profetia. Deras läror står i skarp kontrast till de bedrägerier som lärs ut av de flesta pastorer idag.

John Wycliffe – Han var en man före sin tid, historiker har kallat honom “Reformationens morgonstjärna.”
William Tyndale – Han var en Engelskspråkig forskare som blev en ledande person i den Protestantiska Reformation under åren som ledde till hans avrättning.
John Calvin – Han var en inflytelserik Fransk teolog och pastor under den Protestantiska Reformationen.
Martin Luther – Tysk munk, präst, Teologiprofessor och ikonisk figur för den Protestantiska Reformationen.
John Foxe – Han var en Engelsk historiker och martyrolog, författaren till det som populärt kallas “Foxes Book of Martyrs“.
John Wesley – Han är till stor del krediterad, tillsammans med sin bror Charles Wesley, som grundare av Metodiströrelsen.
Charles Finney – Han var ledare i den Andra Stora Väckelsen. Han har kallats den Moderna Väckelsepredikantens Fader.
Charles H. Spurgeon – Han var en stark figur i den reformerade Baptisttraditionen och känd som “Prince of Preachers”.
Adam Clarke – Han var en Brittisk Metodistteolog och Bibellärare, som skrev den mest omfattande kommentaren till Bibeln som någonsin är gjord av en enda man.
Matthew Henry – Han var en Presbyteriansk präst, vars sexvolyms ”Exposition of the Old and New Testaments” (Genomgång av Gamla och Nya Testamentet), ger en uttömmande vers för vers studie.
John Bunyan – Han var en Engelsk Kristen författare och predikant som är känd för att ha skrivit ”Pilgrim’s Progress” – “Kristens Resa”.

Paulus varnar oss i 2 Timotiusbrevet 4:3-4 “Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Paulus varnade i 2 Tessalonikerbrevet 2, att det skulle komma ett “avfall” innan Jesus återvänder. Min vän, vi har kommit långt ifrån de Bibliska sanningarna som de här stora teologerna lärde oss.

Satan vill inte att du ska förstå de Bibliska sanningarna på denna webbplats.

Om du närmar dig dem i ditt kött, i din stolthet, med din kunskap, är det svårt att vara öppen för vad den Helige Ande vill visa dig.

Be till den Helige Ande att du kan vara som den bördiga jorden, där sanningen kan slå rot, i stället för den hårda vägen, där Satan kommer och stjäl sanningen.

Nåd och frid till dig i Jesu dyrbara namn, vår Messias.

David

Print Friendly, PDF & Email