Den Romersk-Katolska Kyrkan Skapade Påsk För Att Ersätta Den Bibliska Pesach Och Förstlingsfrukten

Denna studie av Avfallet i 2 Tessalonikerbrevet 2 visar hur Satan ersatte Messias uppfyllande av påsk som Guds lamm med den hedniskt baserade påsken.

Evangeliet berättades för israeliterna genom de sju heliga högtidsdagarna.

I 1500 år följde israeliterna dessa högtidsdagar och såg fram emot den tid då den utlovade Messias skulle uppfylla dem.

I dag bör Messias efterföljare, samväldet Israel (Ef 2:12, Ef 2:11-13), fortfarande hålla de sju heliga högtidsdagarna av kärlek och minne av Hans exakta uppfyllelse av dem.

Satan vet att Faderns högtidsdagar är ett särskilt förbund med sitt folk, så han skapade hedniska helgdagar som stjäl tillbedjan till Fadern.

Satan har stulit Fadersdyrkan under lång tid.

Satan skapade sin ‘Mysterie Religion‘ i Babylon, som nu har blivit ‘Mysteriet Babylon‘ religionen som beskrivs i Uppenbarelseboken 17.

Läs igenom beskrivningen av den babyloniska tillbedjan av Ishtar för att se hur de flesta kristna idag är genomsyrade av ‘Mysteriet Babylon‘ religion, utan att veta om det.

Semiramis gifte sig med sin son Nimrod. Han blev en gudamänniska för folket och Semiramis, hans fru och mor, blev den mäktiga drottningen av det forntida Babylon.

Nimrod dödades så småningom av Sem, och hans kropp skars i bitar och skickades till olika delar av hans rike, som en varning för avgudadyrkan.

Semiramis hade samlat alla delar, förutom en del som inte kunde hittas, hans manliga reproduktiva del.

Så hon formade en att inta dess plats, som blev Asherapåle och egyptiska obelisker, som den mitt på Petersplatsen i Vatikanen.

Hon berättade för folket i Babylon att Nimrod hade stigit upp till solen och nu skulle kallas “Baal”, solguden.

Genom henne, skapade Satan en mysterie religion, och hon gjorde sig själv till mångudinnan.

Hon påstod sig ha blivit obefläckat uttänkt och att hon kom ner från månen i ett stort gyllene månägg som föll i Eufratfloden.

Detta hände förment efter den första fullmånen, efter vårdagjämningen.

Semiramis blev känd som ‘Ishtar‘ som uttalas ‘Easter’ och hennes måneägg blev känt som ‘Ishtar’s’ ägg.

Det är uppenbart att påskägget är ett minne av Ishtar och har inget att göra med Messias död.

Ishtar blev snart gravid och hävdade att det var solguden Baal som fick henne att bli gravid.

Hon kallade sin son Tammuz, Solgudens Barn.

Den sexuella föreningen av solguden Nimrod och Semiramis återskapas varje vårdagjämning i Vatikanen, eftersom den stigande solen träffar den egyptiska obelisken och får skuggan av fallossymbolen att tränga in i kupolen i Peterskyrkan.

Detta resulterar symboliskt i återfödelsen av Tammuz nio månader senare, den 25/12.

Tammuz, en stor jägare, liksom sin far Nimrod, dödades av ett vildsvin vid 40 års ålder.

Ishtar startade en tradition där människor skulle ”gråta för Tammuz” i fyrtio dagar fram till tiden för hans död, som av romersk katoliker, kallas fastan.

Judas hus föll in i den babyloniska mystiska religionen av soldyrkan och kvinnorna grät för Tammuz. “Sedan sade han till mig: ”Du ska få se ännu värre vidrigheter som de gör.” 14 Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på Herrens hus, och se, kvinnor satt där och begrät Tammuz” Hesekiel 8:13-14

Varje år observerade de Ishtar’s Dag efter den första fullmånen, som inträffade efter vårdagjämningen, vårat 20/3.

Idag förändras påskdagen varje år, eftersom den också observeras på SÖNDagen/SUNday efter den första fullmånen, som inträffar efter vårdagjämningen.

Ishtar Dagen började med en soluppgångstjänst, eftersom hon är gudinnan för gryningen, fertiliteten, solen och våren; som efter den långa vintern symboliserar naturens uppståndelse.

Kristna börjar påskdagen med en soluppgångstjänst, vilket är ett återskapande av den Babyloniska Mysteriereligion.

Firandet involverade ”vårens riter” nära jämställdheten i Venus, när hedningar trodde att Ishtar, himmelens drottning blev befruktad av solen.

De ägnade sig åt rituella sexualhandlingar, där jungfrur (som representerar Ishtar) befruktades av Baal-prästerna (solguden).

Dessa barn skulle födas nio månader senare, omkring vintersolståndet 21/12, vilket representerar solgudens återfödelse.

Detta stämmer med det hedniska firandet av solgudens återfödelse den 25 december. Uppenbarligen är det den värsta dagen för att fira Messias födelse.

De offrade sedan dessa barn på altaret på Ishtar-dagen och de skulle använda blodet för att färga äggen.

Idag målar kristna ägg. Det görs för barnen, men det är en återskapande av den babyloniska mystiska religionen.

För att säkerställa en bra växtsäsong rullade de, de dekorerade äggen med ljusa vårfärger på sina åkrar i hopp om att uppfylla fertiliteten. Dessa ägg gömdes sedan från “onda andar” i kaninhålor, en annan symbol för fertilitet.

Idag gömmer kristna ägg och barnen lägger dem i påskkorgar. Det görs för barnen, men det är ett återskapande av den Babyloniska Mysteriereligion.

Eftersom kaninen är en varelse som fortplantas snabbt symboliserade den sexuella handlingar; ägget symboliserade ”födelse” och ”förnyelse”. Tillsammans symboliserar påskharen och påskägg könsakten och dess avkomma, Semiramis och Tammuz.

Idag firar kristna påskdagen med kaniner och ägg, som inte har någon koppling till Messias och hans uppståndelse.

Ishtar befallde att de skulle döda en gris och äta den på Ishtar-dagen för att fira hennes son Tammuz, som dödades av ett vildsvin.

Den traditionella måltiden för kristna att äta på påskdagen är skinka, som återigen följer mönstret för den Babyloniska Mysteriereligion.

Påsken var ett av de största firanden av hedningar, långt innan den romerska kyrkan inrättade den.

Begreppet ’påsk’ finns inte i Bibeln.

(Engelskan har två ord, ’easter’/’passover’ för det som i svenskan betecknas som ’påsk’. Därför används det grekiska ordet ’pascha’ alt. det hebreiska ordet ’pesach’ för att syfta på den bibliska högtiden.)

King James-översättaren översatte till ‘påsk’ i Apostlagärningarna 12:4, när det skulle tydas som ‘pascha/pesach’.

På grekiska är det ‘pascha’ som betyder pesach (hebreiska). Pascha dyker upp 27 gånger i KJ Nya testamente. 26 gånger översatte de det som pesach och först i Apostlagärningarna 12:4 översatte de det som påsk. New King James-översättarna förstod det. Youngs bokstavliga bibel förstod det.

Den tidiga kyrkan fortsatte att hålla pesach.

Bibeln säger att vi ska fira pesach den 14 nisan, som kan infalla alla veckodagar.

Paulus sa till korintierna att bevara festen.

Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.” 1 Korintierbrevet 5:7-8

Messias anhängare i Asien behöll pesach, och biskoparna i Rom argumenterade med dem för att få dem att byta till de romerska vårens uppståndelsefestivaler.

Polycarpus, den kristna ledaren från Smyrna kyrkan på 200-talet, vägrade. Han dödades senare av det romerska riket.

”Dessa stridigheter hade upprört kyrkorna i Asien sedan den romerska biskopen Victor, som hade förföljt kyrkorna i Asien för att ha följt ”14-dagars kätteriet”, som de kallade det, med hänvisning till pesach. . . . Den framtida påskhögtiden skulle göras oberoende av judisk beräkning.” (Grace Amadon, utskottets rapport, del V, avsnitt B., s. 17.)

Polykrates i Efesos (130 – 196) var en tidig kyrklig biskop som skrev till Victor av Rom:

Vi observerar den verkliga dagen (pesach) varken lägger till eller tar från … Ty i Asien har stora ljus somnat, som kommer att återuppstå på dagen för Herrens uppträdande … Filippus, en av de tolv, Johannes, som vilade på Herrens barm, Polykarpos i Smyrna … Alla dessa iakttog den 14:e dagen i pesach, enligt evangeliet, och avviker inte i något avseende utan följer trosregeln … Jag är inte hotad eller skrämd, för de större än jag har sagt – ‘Vi borde lyda Gud snarare än människorna .’ (Historiker Eusebius xxvi)

Den romerska kyrkan skapade iakttagandet av påsk, inte Messias kyrka.

Victor, biskop i Rom, förkunnade att påsken måste firas den första söndagen efter fullmånen efter vårdagjämningen, enligt deras romerska kalendermodell.

Detta gjordes för att säkerställa att påsk aldrig skulle infalla på den bibliska pesach.

Detta orsakade faktiskt att ‘kristna’ inte var synkroniserade med de himmelska cyklerna som Fadern baserade på månkalendern.

Kyrkorna i Asien var ovilliga att kompromissa med att följa de heliga högtidsdagarna, så biskoparna i Rom lät kejsare Konstantin utfärda en lag som förbjöd dem.

År 325 e.Kr., vid första rådet i Nicea, fastställde de datumet för påsk som den första söndagen efter fullmånen efter marsdagjämningen.

Innan detta tillbad romarna Cybele och hennes älskare/son Attis under denna hedniska festival. Cybele och Attis representerar babyloniska Ishtar och Nimrod.

Kejsare Konstantin skrev ” … det verkade som en ovärdig sak att vi under firandet av denna allra heligaste fest skulle följa judarnas praxis, som på ett ogudaktigt sätt har orenat sina händer med enorm synd och därför förtjänat att drabbas av själens blindhet. … Låt oss då inte ha något gemensamt med den avskyvärda judiska folkmassan; för vi har fått ett annat sätt från vår Frälsare.”  (Eusebius ‘liv i Konstantin, bok 3 kapitel 18)

Med andra ord fördömde han de heliga högtidsdagarna genom att säga att de var ”judiska”. Vad han inte sa är att Messias, från Juda stam, är den som uppfyller högtidsdagarna.

Kyrkan  i Rom lärde ut en annan Jesus än den som de heliga skrifterna vittnar om.

Det var den katolska kyrkan som gjorde lagen som gjorde oss skyldiga att hålla söndagen helig. Kyrkan gjorde denna lag långt efter det att Bibeln skrevs. Därmed sa man att lag inte finns i Bibeln. Den katolska kyrkan avskaffade inte bara sabbaten utan alla andra judiska festivaler.” (T. Enright, biskop av St. Alphonsus Church, St. Louis, MO, juni 1905)

Fadern hatar att Hans folk har någon förening med Astarte och Baal.

Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon. De glömde Herren sin Gud och tjänade baalerna och asherorna. Domarboken 3:7

Men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon och tjänade baalerna och astarterna och även Arams, Sidons, Moabs, ammoniternas och filisteernas gudar. De övergav Herren och tjänade honom inte. Domarboken 10:6

Du kan säga att Messias känner ditt hjärta, men du går igenom samma ritualer som de som tillber Ishtar och Baal.

Påsken är genomsyrad av de babyloniska mysterierna, det mest ondskefulla avgudasystemet som Satan har uppfunnit!

Påsken inrättades av biskoparna i Rom, som bildade den antikristliga romerska katolska kyrkan. De är Mysteriet Babylon i Uppenbarelseboken 17.

När du följer Roms befallningar har du deras “märke” på dig. När du följer Yahuahs befallningar i hans heliga skrift, har du hans “märke” på dig.

Messias har kallat sina anhängare ut från Mysteriet Babylon, från hennes inflytande, bort från att följa hennes befallningar.

Och jag hörde en annan röst från himlen: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Uppenbarelseboken 18:4

Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9 Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud.” Matteus 15:8-9

Vän, iakttagandet av påsk är ett bud från människor, av den antikristliga romersk-katolska kyrkan, som motsätter sig de heliga skrifterna.

Hur ska vi fira pesach, osyrade brödets och förstlingsfruktens högtid?

Vi behöver inte offra ett lamm och gå igenom alla ceremoniella lagkrav. Vi bör se tillbaka på hur Elohims Lamm uppfyllde det i exakt detalj.

Jag rekommenderar att du läser Jesaja 53 som förutsade vad det fläckfria Elohims lamm skulle gå igenom för att bära våra synder.

Elohim befallde att lammet skulle inspekteras i flera dagar för att verifiera att det var felfritt;

Yahshua inspekterades av de judiska ledarna, Pilatus och Herodes, och ingen fläck hittades.

Vi bör inspektera vårt liv och be om förlåtelse för våra synder, så att vi är utan synd när vi kommer ihåg offret på vårt påskalamm.

Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. 28 Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren.” 1 Korinthierbrevet 11:27-28

Messias följde påskens nattvard med sina lärjungar som ett minne för dem om Hans försoningsdöd för deras synder.

Och han sade till dem: “Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar.” Lukas 22:15

Vi bör också hålla nattvarden på pesach. 1 Korinthierbrevet 11:23-26 berättar hur.

Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, 24 tackade Gud, bröt det och sade: “Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.” 25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.” 26 Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

Elohim befallde att fåren fördes in på tempelgården på morgonen av pesach.

Vi bör komma ihåg vår Messias på morgonen av pesach när han fördes in på tempelgården.

Elohim befallde att binda fåren klockan 09 för att förbereda för deras offer;

Vi bör komma ihåg vår Messias vid 3:e timmen, klockan 09, då han var bunden till korset.

Vi bör komma ihåg Honom när Han hängde på korset i sex ansträngande timmar.

Här är en intressant anteckning om att Isop används under pesach;

Isop användes för att stryka blodet från påskalammet på dörrposterna; det användes av Mose när han sa att detta är förbundets blod; och det användes när de gav vinäger till Messias innan han dog.

Elohim befallde prästen att offra lammet vid 15:00 och säga “Det är fullbordat“;

Vi bör komma ihåg vår Messias klockan 09, klockan 15, när han tog sitt sista andetag och sa ” Det är fullbordat.”

Vi bör komma ihåg Messias den 1:a dagen av det osyrade brödets högtid, eftersom han var i graven hela dagen.

Vi kan fokusera på att dö i oss själva och önskan efter denna värld.

Messias uppstod igen på förstlingsfruktens högtid.

Vi bör komma ihåg vår Messias den tredje dagen och fira att han har uppstått. Han var den första frukten, löftet att vi också kommer att uppstå för att vara med Honom.

Mer information om den hedniska högtiden påsk:

Sanningen om påsk  https://www.youtube.com/watch?v=YI2CEEXsQro

Påskhistoria – Vad din pastor inte vill att du ska veta! 1 av 2
https://www.youtube.com/watch?v=_29kzJXmaE0

Påskhistoria – Vad din pastor inte vill att du ska veta! 2 av 2
https://www.youtube.com/watch?v=fypT2XY-fec

Påsk – Det hedniska pesach
https://youtu.be/SgSe5ORMPEs

Nästa studie: Jul Ersätter Faderns Lövhyddohögtid

 

Print Friendly, PDF & Email