Bibelstudiet Det stora Avfallet I 2 Tessalonikerbrevet 2

Paulus berättade för oss i 2 Tessalonikerbrevet 2 att det skulle bli ett “stort avfall” från sanningen innan “laglöshetens människa”, “fördärvets son” anlände.

De flesta kristna tror att ”det stora avfallet” syftar på sluttiden, och de tror att det inte kommer att hända dem.

Vad skulle du säga om jag berättade för dig att “det stora avfallet” inträffade på 300-talet e.Kr. och resultatet av detta förmodligen formar din tro idag?

Innan laglöshetens människafördärvets son, Påven i Rom, kom till makten 538 e.Kr., var biskoparna redan i arbete i det romerska riket.

Idag uttrycker den romersk-katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och de protestantiska kyrkorna, sin tro på det som kallas den nicenska trosbekännelsen.

Vid det första mötet i Nicea år 325 e.Kr. började den romerska kejsaren Konstantin skapa religionen ‘kristendom’, baserat på deras romerska hedniska tillbedjan.

Här är en kort förklaring av de förändringar som kejsare Konstantin och biskoparna i Rom gjorde, som motsätter sig de Heliga skrifterna.

De tjänar till att stjäla ära och heder från Fadern, och de får Messias efterföljare att vara utanför förbundet med honom.

Du kommer att se hur dagens kristna kyrkor fortfarande idag följer dessa förändringar, och därför är de genomsyrade av den babyloniska religionen utan att veta det.

De förbjöd människor att följa de sju heliga högtidsdagarna, som vår Messias uppfyller för att återlösa oss, och som hans anhängare fortfarande bör hålla. Basunhögtiden har inte uppfyllts ännu och den representerar hans återkomst, så det är viktigt att veta.

Och de skapade de hedniska helgdagarna påsk och jul för att ersätta dessa.

De förbjöd Kristi efterföljare från att hålla sabbatsvila den sjunde dagen, som är ett tecken på att vi är Messias efterföljare.

Och de skapade Herrens dag för tillbedjan på SUNday (söndagen), som hedrar guden “ba’al”.

De ändrade Faderns personliga hebreiska namn från Yahuah,

till det allmänna “gud”, eftersom det finns många opersonliga, falska gudar.

Vän, du kan avfärda listan och säga att Gud känner ditt hjärta; men Skrifterna varnar oss:

Så ska inte du göra när du tillber Herren din Gud, eftersom allt som Herren avskyr och hatar har de gjort till sina gudars ära. Till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.” 5 Moseboken 12:31

Tänk på vår Messias ord i Matteus 7:21-23

Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Toras moraliska lag, buden att hålla de heliga högtidsdagarna och 7:e dags sabbaten, spikades inte på korset och eliminerades, som så många människor lär ut.

Den ceremoniella lagen uppfylldes av vår Messias, som uppfyller de heliga högtidsdagarna rigoröst, så vi behöver inte följa den ceremoniella delen av lagen, vilket betyder att vi inte längre behöver offra ett lamm på påsken.

Dina nedskrivna överträdelser, som vittnar mot dig och fördömer dig, spikades upp på Golgata korset.

Vi blir frälsta av nåd, men vi visar vår kärlek till Fadern genom att lyda buden i Hans lag, Hans Torah.

Känner Messias oss verkligen:

Om vi ​​kallar honom vid fel namn?

Om vi ​​inte firar de heliga högtidsdagarna, som Han uppfyller för din inlösen?

Om vi ​​inte vilar i honom på Hans eviga Heliga 7:e dags sabbat, vilken markerar vårt förbund med honom?

Säger jag att man måste förstå och iaktta dessa saker för att bli frälst?

Nej, men varför skulle en efterföljare till Messias inte vilja veta det hebreiska namnet som hans föräldrar och lärjungar kallade honom?

Varför skulle en efterföljare till Messias inte vilja veta om Faderns sju gudomliga förordningar, som Messias uppfyller för att återlösa oss?

Varför skulle en efterföljare av Messias inte vilja veta om höstens högtidsdag som representerar skörden och Messias återkomst för sin brud?

Här är en inspelning från ett webinarium där vi diskuterade uppfyllandet av avfallet och fördärvets son från 2 Tessalonikerbrevet 2. Obs! Använd helskärmsalternativet för att kunna läsa texten på skärmen bättre.

 

Vän, jag hävdar att de flesta kristna i dag följer den romerska kyrkans falska läror, och Fadern kan inte vara nöjd med deras tillbedjan.

Jag ber att du inte kommer att avfärda detta uttalande, utan snarare skulle vara som människorna i Berea (Apg 17:10-15), och söka efter den bibliska sanningen i saken.

Vi vill inte att den antikristliga romersk-katolska kyrkas läror ska markera vår tro eller handling.

Vän, jag ber att sanningens ande ger dig ögonsalva till att se att många kristna är genomsyrade av skökokyrkan, Mysteriet Babylon .

Din Messias sa ”Och jag hörde en annan röst från himlen: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” Uppenbarelseboken 18:4

David Nikao Wilcoxson

Referens:

Chronology of the Falling Away 1st Century to the Council of Nicaea – Louis Garbi

Nästa studie: Skapandet av kristendomen

 

Print Friendly, PDF & Email