De Bibliska Heliga Högtidsdagarna Doldes

Denna studie av Avfallet i 2 Tessalonikerbrevet 2 studie avslöjar hur Faderns Heliga Högtidsdagar doldes av den Romerska Kyrkan.

De heliga Högtidsdagarna förklarar hela Evangeliets berättelse och hur Messias uppfyller dem för att återlösa sin brud, och de ger tydligt Hans följare sammanhanget för hans återkomst.

Naturligtvis vill Satan inte att du ska veta detta, så han använde den romerska kyrkan för att dölja dem och ersätta dem med Påsk och Jul.

Och han fick Kejsaren Konstantin att förbjuda Messias anhängare att följa dem.

Låt oss titta på hur vår Messias fortfarande uppfyller de Heliga Högtidsdagarna, så att vi kan förstå varför Hans anhängare fortfarande borde fira dem och hur de förutsäger det rätta sammanhanget för Messias återkomst.

Fadern gav de Heliga Högtidsdagarna (3 Mos 23, se även) för att lära Sina följare känna Honom och för att hjälpa oss förstå Hans frälsningsplan.

Ordet “Fest/Högtid” översätts från det Hebreiska ordet “moed“, vilket betyder möte.

Här är de fyra högtiderna under våren som vår Messias har uppfyllt:

Pesach Högtiden pekade på Messias som vårt Påskalamm vars blod utgöts för våra synder.

Det Osyrade Brödets Högtid pekade på Messias syndlösa liv (eftersom surdeg är en bild för synd i Bibeln).

Förstlingsfruktens Högtid pekade på Messias uppståndelse som den första frukten av de rättfärdiga. (1 Kor 15:20-23)

Pingst Högtiden representerade Gud som utgöt Sin Helige ande över lärjungarna.

Nedan följer höstens högtidsdagar som ännu inte uppfylls av vår Messias:

Basunhögtiden representerar Hans återkomst för att hämta Sin brud, då basuner blåses och de utvalda tas upp.

Försoningshögtiden äger rum tio dagar efter Basunhögtiden, då Kristus kommer för att döma sin Kyrka.

Lövhyddohögtiden inträffar femton dagar efter Basunhögtiden, när vi firar bröllopsfesten.

Många Kristna förkunnar att Toras Heliga högtidsdagar spikades fast vid korset, så vi behöver inte följa dem, men det är omöjligt, för Förstlingsfruktens och Pingstens högtider fullbordades efter Jesu död på korset. Och det finns fortfarande tre högtider som ska uppfyllas.

Messias sade “Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.” Matteus 5:17

Dina uppskrivna överträdelser, som vittnar mot dig och dömer dig till döden, spikades fast på korset av Påskalammet.

Prisa vår Messias för att Han uppfyller de fastställda högtiderna i exakt detalj.

Att veta att Han exakt uppfyller Sina profetior, och att veta att Basunhögtiden representerar Hans återkomst för sin brud,  förstår vi sammanhanget med Hans återkomst.

1 Korintierbrevet 15:51-52 ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.”

1 Tessalonikerbrevet 4:16-17 ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

Kan du nu se hur Bibeln förklarar att vår Messias kommer att återvända på Basunhögtiden?

Vi vet inte vilket år, men vi vet när Basunhögtiden äger rum varje år.

2015 var det under den andra veckan i september. Vissa forskare säger att det är den 12:e, andra på den 14:e.

Bör vi inte avsätta någon tid under Basunhögtiden för att tillbe vår Messias och tacka Honom för löftet om den dagen när han kommer tillbaka för att hämta oss?

Den tidiga Kyrkan fortsatte att hålla de Heliga Högtiderna, så Satan fick Kejsaren Konstantin att förbjuda dem.

För att göra övergången från att hålla Guds Heliga Högtidsdagar till hedniskt baserade helgdagar, utfärdade Konstantin denna trosbekännelse för Kristna som skulle samarbeta med Rom.

Tänk på att under de senaste århundradena hade Kristi anhängare uthärdat obeveklig förföljelse från Rom, och nu höjs de till maktpositioner och behandlas väl, så de är mottagliga för att kunna kompromissa.

År 366 e.Kr. vid kyrkomötet i Laodicea avskaffades sabbaten och ersattes med söndagstillbedjan (SUNday). Biskopen i Rom tilldelar auktoritativt namnet för Herrens dag till Söndag.

Canon 29 – Kristna får inte Judaisera genom att vila på sabbaten, utan måste arbeta den dagen snarare hedra Herrens dag genom att, om möjligt, vila som Kristna. Men om någon hittas som Judaiserar, låt dem vara förbannade för Kristus (Mansi, II, s. 569-570, se även Hefele Councils, Vol. 2, b. 6)

Konstantin förklarade:

Jag avstår från alla seder, ritualer, formalism, osyrade bröd och offer för Hebréernas lamm och alla andra Hebreiska högtider, offer, böner, ambitioner, rening, helgande och blidkande och fastor och nymånar och sabbater, och vidskepelse, och hymner och sånger, och efterlevnad och synagogor.

Absolut allt Judiskt, varje lag, rit och sed och om jag efteråt vill förneka och återvända till Judisk vidskepelse, eller befinns äta med Judar, eller festa med dem, eller i hemlighet konversera och fördöma den Kristna religionen istället för att öppet bestrida dem och fördöma deras fåfänga tro, så låt sedan Kains darrande och Gehasis spetälska splittra mig, liksom de lagliga straff som jag erkänner mig ansvarig för.

Och må jag vara förbannad i den kommande världen och må min själ läggas ned med Satan och djävlarna.” (Stefano Assemani, Acta Sanctorium Martyrum Orientalium i Occidentalium, vol. 1, Rom 1748, sidan 105)

Dessutom var alla följare av den “Judiska Messias” som ville gå med i denna “heliga gemenskap” tvingade att anta en annan uppsättning regler och sedvänjor. Därefter utarbetades speciella trosbekännelser, till vilka en Kristen skulle behöva svära såsom:

Jag accepterar alla seder, riter, formalism och Romerska högtider, uppoffringar. Böner, rening med vatten, helgelser av Pontifex maximus (Översteprästerna i Rom), bjudningar och högtider, och den nya sabbaten “Sol dei” (solens dag), alla nya sånger och sedvanor och all mat och dryck från Romarna. Med andra ord, jag accepterar absolut allt Romerskt, alla nya lagar, ritualer och sedvänjor från Rom och den nya Romerska religionen.”

Under 300-talet accepterade många Kristna dessa villkor från Konstantin och kompromissade med sin tro och uppfyllde “avfallet” som Paulus varnade för i 2 Tessalonikerbrevet 2.

Under vår Messias verksamhetstid försökte Han förmedla till Judarna att Han var den utlovade Messias som skulle uppfylla de Heliga Högtidsdagarna.

I slutet på den första dagen av Lövhyddohögtiden lystes templet härligt upp med många ljus.

Och han sade till dem: ”Jesus talade till dem igen och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12).

Lövhyddohögtidens sjunde dag blev känd som Hoshana Rabba, ”den stora dagen.” Ceremonin var för att tacka Gud för Hans gåva och att be Honom ge regn för grödorna under det kommande året.

Och han sade till dem: “På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” (Johannes 7:37-38).

Faderns Heliga Högtidsdagar är ett förbund med Hans återlösta folk.

Om du inte uppmärksammar dem, är du utanför förbundet med Honom.

Israeliterna utövade dem och såg fram emot att de skulle bli uppfyllda av Messias.

Vi borde också uppmärksamma dem och fira dem, för i deras uppfyllelse är vår återlösen säkerställd!

Att uppmärksamma de heliga Högtidsdagarna betyder inte att vi måste uppfylla den ceremoniella lagen och offra ett påskalamm till exempel.

Och vi bör inte titta på judiska traditioner när vi firar Högtidsdagarna, eftersom de lägger till många regler till dem.

Här är en enkel lista över saker att göra på de Heliga Högtidsdagarna:

Pesach högtiden pekade på Messias som vårt Påskalamm vars blod utgöts för våra synder. Man kan läsa Jesaja 53 för att se hur Messias uppfyllde denna profetia om Hans försoning för våra överträdelser. Man kan läsa Evangelierna som berättar om hans offerdöd för oss. Och vi borde följa Hans befallning att ta nattvarden till minne av Hans försoningsoffer för våra synder.

Det Osyrade Brödets Högtid pekade på Messias syndfria liv (eftersom surdeg är en bild för synd i Bibeln). Detta är en Hög Sabbat, så vi bör inte arbeta den här dagen. Vi kan prisa Honom för att han blev kött och levde ett syndfritt liv; för att vara den andra Adam, som var utan synd, så att vi genom Hans offer förklaras rättfärdiga och kan ha ett förbundsförhållande med Fadern.

Förstlingsfruktens Högtid pekade på Messias uppståndelse som den första frukten av de rättfärdiga. (1 Korintierbrevet 15:20). Vi kan läsa i Evangelierna om Hans uppståndelse, när Han visade sig för vittnen och Hans uppståndelse; eftersom det pekar på vår framtida uppståndelse att vara med Honom för evigt.

Pingstens Högtid representerade Gud som utgöt Sin Heliga Ande på lärjungarna. Vi kan läsa i Apostlagärningarna hur Anden utgöts över lärjungarna och hur Evangeliet predikades, vilket fick 3000 judar att tro på Messias den dagen. Vi kan tacka för Sanningens Ande, vår advokat, som leder oss i bön och i sanning.

Nedan följer höstens Högtidsdagar som ännu inte uppfyllts av vår Messias:

Basunhögtiden representerar Hans återkomst till sin brud, där basuner blåses och de utvalda tas upp. Vi bör prisa Honom när vi ivrigt väntar på Hans återkomst för oss.

Försoningshögtiden äger rum tio dagar efter Basunhögtiden, då Kristus kommer för att döma sin Kyrka. Detta är en Hög Sabbat, så vi bör inte arbeta den här dagen. Vi borde verkligen omvända oss från våra synder, vårt lands synder och Kyrkans synder. Vi borde vara i sorg över hur fienden har lurat människor och be om deras frälsning.

Lövhyddohögtiden inträffar femton dagar efter Basunhögtiden, när vi firar bröllopsfesten. Vi bör prisa Honom att vi är Hans brud och vi längtar efter att vara gift med Honom och vara med Honom för alltid.

Här är en länk till ett onlineverktyg som ger dig en Biblisk kalender med sabbatsdagarna och Högtidsdagarna, baserat på var du bor:

https://www.worldslastchance.com/lunisolarcalendar/web/WlcWeb.html

Ytterligare studie: http://www.cbn.com/spirituallife/BibleStudyAndTheology/jewishroots/Feast_of_Tabernacles_Jews_For_Jesus_David_Brickner.aspx

Nästa studie: Sabbaten ändrades till SUNday

Print Friendly, PDF & Email