Sammanfattning Av Sista Tidens Bedrägerier

Matt 24:11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många

Fram till 1900-talet lärde Guds barn den historiska uppfyllelsen av profetian. Och de stora teologerna mellan 1500-1900-talet skrev hela Bibelkommentarer och förklarade den historiska uppfyllelsen.

Men sedan dess har Jesuiterna i Rom och deras futuristiska bedrägerier tagit överhand och lurar nu majoriteten av troende.

Det jag undervisar i min profetiska studieserie är inte bara min “tolkning“. Dessa stora teologer dokumenterade det i noggrann detalj:

  • Albert Barnes ‘anteckningar om det nya och gamla testamentet (1832)
  • Folkets Nya Testamentet-kommentar av Barton Johnson (1891)
  • John Calvins kommentarer (1564)
  • Adam Clarkes kommentar till Bibeln (1826)
  • Genève Bibeln med kommentarer från de Protestantiska Reformationsledarna. (1599)
  • Henry Grattan Guinness (1881)
  • John Gills exposition av hela Bibeln (1809)
  • Jamieson-Fausset-Brown Kommentar och Kritisk Förklarande av hela Bibeln (1871)
  • Matthew Poole kommentar av den heliga Bibeln (1679)
  • John Wesleys Bibeln (1765)

Jag är bara välsignad att stå på dessa stora teologers axlar, som har lärt mig så mycket om Elohims ord.

Jag har bara gjort deras förklaringar till korta studier för att hjälpa dig att se uppfyllelsen.

Tyvärr har fienden förorsakat att deras vittnesbörd har skjutas åt sidan, och han har stöttat falska profetlärare att lura den sista tidens heliga.

För att förstå profetiors förverkligande måste jag lägga undan de förutbestämda futuristiska förklaringarna, som mina pastorer felaktigt hade programmerat mitt sinne med.

Genom att läsa förklaringarna till dessa stora teologer kunde jag se vad Skriften förkunnade om profetiornas historiska uppfyllelse.

Jag säger inte att all profetia har uppfyllts än, men den stora majoriteten har det.

När människor inte förstår den historiska uppfyllelsen, ser de profetian som något som tillhör framtiden. Men det är en fälla, eftersom markörerna som folk hänvisar till är falska.

Och det kommer att göra dem helt oförberedda för vad som ligger framför oss när vi väntar på Messias härliga återvändande.

Så min vän du har ett val att göra.

Du kan läsa de korta sammanfattningarna nedan och klicka på studielänkar för att läsa de detaljerade förklaringarna.

Eller, baserat på din futuristiska programmering, kan du avvisa dem och klicka dig bort härifrån.

Jag vet inte alla profetiska förklaringar, men jag har fått förstå mycket. Och det mesta strider mot vad dagens pastorer lär oss.

Låt oss börja med Daniel ‘s 70:e vecka, eftersom de flesta av fiendens bedrägerier bygger på begreppet om en framtida 7-års period av vedermöda.

Daniels 70:e vecka blev uppfylld i tid, efter den 69:e veckan, från 27-34 e.Kr; när Messias och hans lärjungar bekräftade för Judarna i sju år, att han var den utlovade Messias, som stadfäste det eviga förbundet som Påskalammet.

Efter Daniels 70:e vecka, predikades också evangeliet för de Hedniska nationerna; så att Messias tempel skulle bestå av Judar och Hedningar.

Under 1500-talet försökte Roms Jesuiter att motverka Reformationen genom att skapa berättelsen om en enmans antikrist under en förmodad sista 70:e vecka från Daniel; för att försöka avleda uppmärksamheten bort från Roms Påvar; som de Protestantiska Reformatorerna rättfärdigt hade identifierat som Undergångens Son från 2 Tess 2 och det antikristliga Vilddjuret från Uppenbarelseboken 13.

De heliga trodde inte på Jesuiternas bedrägerier under hundratals år; men är idag tyvärr accepterat av de flesta Kristna.

Läs Bibelstudiet om Daniels 70:e vecka, som visar den historiska uppfyllelsen, vilket visar att begreppet framtida 7-års period av vedermöda är ett bedrägeri av fienden.

När du förstår den sanna uppfyllelsen av Daniels 70: e vecka, faller många av Jesuiternas andra bedrägerier bort, för de är baserade på den.

Det inkluderar uppfyllandet av profetiorna i Uppenbarelseboken, vilket fienden har fått folk att tro kommer att uppfyllas under den sista halvan av den förmodade 7-års perioden av vedermöda.

Messias proklamerade i Uppenbarelseboken 1:1 att de saker han beskrev skulle ske inom kort tid.

Och visst blev det så, eftersom domen med sigillen började omedelbart.

Uppenbarelseboken berättar om slaget mellan det av Satan bemyndigade Romerska odjuret, och Messias rike och hans heliga.

Det Romerska odjuret har ändrat form under åren, men det var vid makten under Messias verksamhetstid, och det kommer att förstöras av Messias när han återvänder och kastar ett stycke sten på statyns fötter av järn/lera från Daniel 2.

Satan regerade i det hedniska Romerska Riket, där han blev dyrkad genom alla sina falska gudar. Han använde dem för att försöka förinta den tidiga Kyrkan och dödade 10 miljoner heliga, vars blod ropade på hämnd.

Messias orsakade det Romerska Rikets nedgång med sigilldomarna; vilket resulterade i inbördeskrig, svält och svåra farsoter, vilket ledde till att många Romare dog.

Messias orsakade sedan det Romerska Rikets fall med basundomarna; som orsakade att armé efter armé attackerade det stora Romerska Riket; vilket resulterade i att den sista västerländska Romerska Kejsaren (huvudet) avlägsnades från makten år 476 e.Kr.

Satan motverkade detta med att bemyndiga de antikristliga Romerska Påvarna att uppstå i deras ställe och läker därmed det dödliga huvudsåret, när Roms Påvar tog Kejsarens plats som Kyrka och statsledare år 538 e.Kr. med titeln Pontifex Maximus.

Satan använde dem för att försöka eliminera de två vittnena, eftersom Påven förbjöd och brände skrifterna och dödade över 50 miljoner heliga.

Messias krävde hämnd och föranledde den Romerska Katolska Kyrkan att förlora makten genom den Protestantisk Reformation; och sedan genom de första fyra vredesskåls-domarna, eftersom han orsakade de Franska och Spanska Katolikerna – som hade lytt Påvarnas order att slakta de heliga – att bli dödade under den Franska revolutionen och i Napoleonkrigen.

De Romerska Påvarnas 1260-åriga regerande upphörde 1798 när Napoleons armé satte Påven i fängelse, där han senare dog.

Satan motverkade detta genom att bemyndiga Roms Jesuiter, som är en militär organisation, att ta kontroll över Vatikanen. Jesuit Generalen, den Svarta Påven, som är den falska profeten, styr den Vita Påven; som använder Vatikanen för att samla världen under sin makt.

Jesuit präster har spridit sig runt om i världen och undervisar Katolicismens falska evangelium, som nu orsakar att 1,2 miljarder Katoliker hedrar/dyrkar (märket på pannan) och lyder (märke på höger hand, handlingar) den antikristliga Påven i Rom.

De samlar också information i dessa länder, tar ledarnas trosbekännelse, och använder informationen för att kontrollera människor och ta kontroll över länderna.

Jesuiterna använder Stads Staten Vatican City för att kontrollera världens religiösa och politiska ledare. Det använder Stads Staten City of London för att styra världens finans- och handelsorganisationer. Och det använder Stads Staten  District of Columbia (Washington DC), som inte är en del av Förenta staterna, för att kontrollera världens underrättelsebyråer och militära makter.

Satan (draken) kommer att använda Påven (antikrist) och Jesuit Generalen (falske profeten) för att orsaka Tredje Världskriget mellan Muslimska länder och Israel, vilket kommer att driva världen in i deras världsregering; där människor kommer att ropa efter fred. Jesuiterna kommer att erbjuda en världsreligion i fredens namn, som i slutändan kommer att vara Luciferiskt.

De kommer att få Påven att fungera som en sorts frälsare och förklara att Vatikanen hade förberett sig för en global ekonomisk kollaps. Ingen tvekan om att de kommer att få Påven att utfärda en order, vilket ger människor valet att gå med dem, kanske ge människor en RFID-chip eller tatuering för att kunna köpa och sälja i deras finansiella system.

Genom att göra det kommer de att dra hela världen under den antikristliga Påvens makt, vilket får många att vörda (märket på pannan) och lyda (märket på höger hand) hans order.

Och om du inte hedrar och lyder Påven, kommer du inte att ha odjurets märke, och du kommer att bli avskuren från hans finansiella system, så att du inte kan köpa eller sälja.

Den 7:e vredesskålen är bildandet av en världsregering, där Jesuiterna från Roms stora stad kommer att styra världen genom sina tre Stads Statliga företag.

Mitt i den 6:e vredesskålen förkunnade Messias att han kommer att återvända som en tjuv om natten. Paulus berättade för oss att de visa inte kommer att vara oförberedda vid Hans återkomst, men de bedragna kommer att vara det.

Vår Messias kommer att återvända för att förgöra sina fiender, tillfångata den antikristliga Påven och den falske profeten Jesuit Generalen.

Läs Uppenbarelsebokens Tidslinje Tolkad studie serien för att se uppfyllandet av sigillen, basunerna och vredesskålarna; Den lilla boken i Uppenbarelsen 10; de två vittnena i Uppenbarelsen 11; Mysteriet, det Stora Babylon Uppenbarelseboken 17; och mycket mer.

Du kommer att lära dig var vi är på tidslinjen för Uppenbarelsebokens uppfyllelse och vad som kommer hända när vi väntar på Messias härliga återvändande.

Kanske människor felaktigt pekar på en Islamisk antikrist, och Muslimerna spelar en viktig roll i profetian, men Islam är helt enkelt en dotter till den Romerska skökan.

De Romerska Biskoparna hjälpte till att skriva Koranen och stöttade Mohamed som Islams profet.

De gjorde detta för att använda Muslimerna för att döda Judar och Heliga, för att erövra territorium och döda sina fiender och att inta Jerusalem.

De gjorde det för att lura Araber, eftersom de Heliga spred Evangeliet runt om i världen.

5:e och 6:e basunerna representerar de Arabiska arméerna som användes för att attackera det stora Romerska Riket.

Den 5:e basunen representerar att Herren använder den Arabiska (Mohammedanska) armén mot det västra Romerska Riket från 612-762 e.Kr., vilket är 150 år (5 månader = 150 dagar). De hade turbaner (kronor av guld); de hade skägg (männens ansikten); De hade långt hår som kvinnor; de bar brynjor (bröstplattor av järn); och de var våldsamma (lejontänder). Den fallande stjärnan var Mohammed.

Den 6:e basunen representerar när Herren frigör Turkarna att korsa floden Eufrat för att erövra 1/3 av det Romerska Riket under 391 år (förberedd för timmen och månaden och året, 1 + 30 + 360 = 391) från 1062-1453 e.Kr., som slutade när de använde stora kanoner (ur munnen kom eld, rök och svavel) för att slå ner de tjocka skyddande murarna i Konstantinopel.

Läs Islam In Bible Prophecy study series för att se hur Muslimerna är leran i statyns järn/lera fötter i Daniel 2, som den Romerska Katolska Kyrkan (järnet) har använt för att utföra sin agenda.

Du kommer att se hur Roms Jesuiter använder de stora Muslimska länderna och ISIS-rebellerna för att utföra sin inkvisition; och att förorsaka Tredje Världskriget, som kommer att driva världen in i deras nya världsregering NWO.

De flesta kopplar Messias Predikan på Oljeberget i Matteus 24 till sluttiden, men Messias sa tydligt att alla dessa saker skulle hända i den generation av Judar som hade avvisat honom och utlämnat honom för att bli dödad.

Messias hade just tillrättavisat de Judiska ledarna och kastat ve efter ve mot dem. Han förklarade att de skulle utge honom för att bli dödad, och att de skulle döda de profeter som Han skulle skicka till dem; precis som deras fäder hade dödat de tidigare profeterna.

Hela sammanhanget med Predikan på Oljeberget handlar om Templets, stadens och det Judiska folkets ödeläggelse.

Det huvudsakliga tecknet på att templets ödeläggelse höll på att ske var att den hedniska Romerska armén skulle omringa den heliga staden, vilket Messias och Daniel kallade Förödelsens Styggelse.

De hedniska Romarna var en styggelse för Judarna, och de sändes av Messias för att ödelägga Judarna och uppfylla profetian i Daniel 9:26-27.

Den Judiska historikern Josefus dokumenterar uppfyllandet av tiden för den stora verdermödan för Judarna, som var så fasansfull i slutet att det var 1,1 miljoner döda Judar som låg ute i det öppna, i och omkring Jerusalem; med vilda djur och fåglar som åt på deras kroppar.

De dog av hungersnöd, pest, interna strider, självmord, korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Träden runt Jerusalem fylldes med de korsfästa Judarnas döda kroppar som hade försökt att smyga ut ur staden på natten för att hitta mat.

Trots att fler människor har dött i andra tider av vedermöda var denna gräsliga scen i den lilla staden Jerusalem så koncentrerad att Messias proklamerade:

Matt 24:21 “då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.”

Om denna period av stor vedermöda säger Josefus, i inledningen av sin “Wars of the Jews” historiska dokumentär.

“Det hade skett att vår stad Jerusalem hade kommit i högre grad av sällhet än någon annan stad under den Romerska regeringen, och föll ändå i de svåraste olyckorna igen. Därför syns det mig som om alla människors olyckor från världens början, om de jämförs med Judarnas, inte är så stora som de var.”

Läs den nya Predikan på Olivberget-serien för att se hur allt det Messias förutsåg verkligen uppfylldes i den generationen av Judar.

De flesta kopplar Det Stora Avfallet till 2 Tess 2 till sluttiden, men aposteln Paulus varning uppfylldes under 4:e århundradet, då Kejsar Konstantin och de Romerska Biskoparna skapade den Romerska Katolsk Kristendom.

De skapade de hedniska helgdagarna som Påsken (Ishtar) och Christ-mass (Julen), för att ersätta Elohims sju heliga festdagar, vilka Messias uppfyller för att friköpa sitt avskilda folk.

De flyttade allt till en SUN-baserad (Solbaserad) kalender, för att ersätta den skriftliga mån-solar-kalendern, på vilken de heliga festdagarna och sabbaten är baserade.

De flyttade alla till SUNday (söndags) dyrkan som Herrens dag, i stället för den Bibliska sabbaten.

Messias fullbordar sin Faders sju heliga festdagar för att friköpa sitt avskilda folk.

Han uppfyllde vårens festdag med Påsken, med sitt offer som Elohims lamm; Osyrade brödet, eftersom han var syndfri och första frukten, när han uppstod igen. Han uppfyllde Pingstfesten när han sände Anden till de heliga.

Han har ännu inte uppfyllt höstens festdagar, som representerar skörden. Han kommer att återvända på basunens festhögtid, vid den sista basunen. Han kommer att döma Sina heliga på försoningsfesten. Och Han kommer att gifta sig med sin brud på tabernakelfesten.

När Messias förklarade i Uppenbarelseboken att “komma ut ur Babylon”, menade han inte bara Romerska Katoliker som befinner sig i den Sköko Babylonska Romerska Katolska Kyrkan.

Han säger till oss att komma ut ur den Romerska  Skökans undervisning, som tyvärr de flesta Protestantiska Kyrkor lär ut och praktiserar.

Läs The Falling Away of 2 Thessalonians 2 Bible Study-serien , för att förstå allt som ändrats för länge sedan.

Detta är väldigt viktigt eftersom de flesta troende idag inte har någon aning om alla de förändringar som ägde rum, vilket påverkar deras övertygelser och praxis idag.

De kloka jungfrurna förstår det rätta sammanhanget med Messias återkomst.

De vet att Messias kommer att återvända på höstens Basunfest, som är i september eller oktober, beroende på år.

De förstår att vi är på tidslinjen för Uppenbarelsebokens uppfyllande, så de förstår hur nära vi är till Messias förklaring i den 6:e vredesskålen, att Han snart återkommer som en tjuv om natten.

Frågan är, är du en klok jungfru, som förstår sanningen om profetians fullbordande och har olja i din lampa?

Eller är du en oförståndig jungfru, som inte förstår sammanhanget för Messias återkomst, och inte har någon olja?

Jag ber att du ödmjukt ska överväga de förklaringar jag här har gett.

Jag förstår att de strider mot futuristiska/framtida förklaringar som vi undervisas i av pastorer. Satan har varit väldigt upptagen min vän, med att preparera allt detta, genom sin organisation av människor som tjänar honom.

Bedrägeriet är stort min vän! Kyrkan har infiltrerats av fienden. Seminarier som ”Teologiska seminariet i Dallas” lär ut Jesuiternas futuristiska bedrägerier, så att deras surdeg sprider sig runt om i världen.

Vi måste se tillbaka till vad de stora teologerna lärde oss genom historien, innan bedrägerierna kröp in i Kyrkan.

Jag är ingen stor teolog. Jag är bara en enkel man som vill veta sanningen och har lagt mycket tid på att läsa de historiska förklaringarna.

Mitt bidrag är att göra förklaringarna till lättförståeliga och enkla studier för att hjälpa dig se uppfyllelsen och fullbordandet.

Be om omdöme, för utan att Anden vägleder oss, kommer fienden att lura även de utvalda.

Nåd, fred och kärlek till dig,

David Nikao

Du kan börja med denna vers med versförklaring som visar att alla vägar leder till Rom.

Print Friendly, PDF & Email