Jul Ersätter Faderns Lövhyddohögtid

Denna studie av Avfallet i 2 Tessalonikerbrevet 2 visar att 25/12 är den värsta dagen för att fira Messias födelse.

Dies Natalis Solis Invictifödelsedagen för den obesegrade solen, är ett 4300 år gammalt firande som markerar solgudens, Marduk, Sin, Shamash etc årliga död och återfödelse den 25 december. Romarna kallade den veckolånga händelsen, Saturnalia.

De tror att solen dör på vintersolståndet, som inträffar den 21/12, när solen är längst bort från jorden och dagarna är kortast.

De tror att solen är död i tre dagar, och dess födelse firas den 25:e.

Födelsedagen för den babyloniska solguden Tammuz, den egyptiska solguden Ra, den grekiska solguden Helios och den romerska solguden Mithra firas alla den 25/12.

Detta är den enda dagen på året som kristna inte bör välja att fira sin Messias födelse.

Bibelforskare håller med om att Kristus föddes på hösten.

Vår Messias föddes under lövhyddohögtiden, vilket motsvarar tidsramen september – oktober i vår nuvarande kalender.

Att fira Hans födelse den 25/12 tar bort en del av Faderns återlösningsberättelse för mänskligheten, eftersom vår Messias bodde bland oss.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning Johannesevangeliet 1:14

I slutet av den första dagen av lövhyddohögtiden upplystes templet härligt av många ljus.

Under lövhyddohögtiden berättade Messias detta om sig själv, ”Jesus talade till dem igen och sade: “Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12).

Den sjunde dagen blev känd som Hoshana Rabba, ”den stora dagen”. Ceremonin var för att tacka Gud för hans överflöd och att be honom att ge regn för grödorna det kommande året.

Under lövhyddohögtiden berättade Messias detta om sig själv: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.” (Johannesevangeliet 7:37-38).

Så hur blev 25/12 vald som Messias födelsedag?

Innan detta hade den 25 december varit den romerska festen för Sol Invictus (öppen obesegrad sol), där de firade soltillbedjan.

År 350 e.Kr. förklarade påven Julius I den 25 december det officiella datumet för jul.

År 529 e.Kr., efter att kristendomen hade blivit det romerska rikets officiella statsreligion, gjorde kejsaren Justinianus jul till en medborgarhelg.

Romarrikets ”kristendom” var grunden för den romersk-katolska kyrkan, som fortfarande dyrkar de hedniska gudarna i Rom; inklusive solguden, vilket framgår av den egyptiska obelisken mitt på Petersplatsen, som representerar Ra, solguden.

Tror du att vår Messias hedras av sina anhängare som firar Hans födelse på en hednisk helgdag?

Han sa, “Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud.” (Matteusevangeliet 15:9).

Han sa, “Han sade också till dem: “Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar.” (Markusevangeliet 7:9).

Julen är inte ett Guds bud – det är en mänsklig tradition. Och varje år, över hela världen, den 25 december, gör kristna just det, de håller en fåfäng tradition från hedniska Rom!

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha.” Johannesevangeliet 4:23

Att tillbe på en hednisk helig dag är inte att tillbe Fadern i sanning, och det är från den ondes anda, för att ta bort lovprisning från Fadern.

Jeremia beskriver tydligt de hedniska sederna hos människor som dekorerar träd.

”Så säger Herren: Ta inte efter hednafolkens sätt, låt er inte skrämmas av tecknen på himlen därför att hednafolken skräms av dem, 3 för folkens seder är tomhet. Man hugger ett träd i skogen, och hantverkarens händer formar det med yxan. 4 Man pryder det med silver och guld och fäster det med hammare och spik så att det inte faller omkull. 5 Som fågelskrämmor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem, för de kan inte gå. Var inte rädd för dem, för de kan inte göra något ont, inte heller något gott.” Jeremia 10:2-5

Även om du inte tänker på hedniska tankar när du ställer in och dekorerar din julgran, utför du en hednisk tradition som Fadern inte kan glädjas över.

Yahusha Messias födelse.

Eftersom Yahusha blev avlad sex månader efter Johannes döparen, och vi har fastställt ett troligt datum för Johannes födelse, behöver vi bara flytta sex månader längre ner i den judiska kalendern för att komma fram till ett troligt datum för Yahushas födelse.

Från den 15:e dagen i den första månaden, Nisan, går vi till den 15:e dagen i den 7:e månaden, Tishri. Och vad hittar vi på det datumet? Det är lövhyddohögtiden!

Den 15:e dagen i Tishri inleds den tredje och sista högtiden för året som alla israeliter skulle hålla genom att samlas i Jerusalem för tempeltjänster. (3 Mos 23:34)

Jesaja 7:14 ”Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel 1. Fotnot: withl med oss.”

Immanuel betyder “Elohim med oss“. Elohims son hade kommit för att bo på jorden med sitt folk.

Johannesevangeliet 1:14 “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” Fotnot: 1. En indikation på att hans födelse skeddde under Sukkot/Lövhyddohögtiden som är på hösten.

Lövhyddohögtiden (Sukkot) inträder fem dagar efter försoningsdagen och är en högtid för glädje och firande för befrielse från slaveri i Egypten (3 Mos 23: 42-43).

Lukasevangeliet 2:7-11 ”.. och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. 8 I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. 10 Men ängeln sade: “Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.“

Varför fanns det inget utrymme på värdshuset? Betlehem ligger bara cirka 1 mil från Jerusalem, och alla israeliterna hade kommit för att delta på lövhyddohögtiden enligt Mose lag. Varje rum runt Jerusalem skulle redan ha tagits av pilgrimer, så allt som Maria och Josef kunde hitta för skydd var en stall.

Under lövhyddohögtiden skulle alla bo i tillfälliga bås/tält (Sukkot), som en påminnelse om Israels pilgrimsfärd från Egypten – 3 Mos 42-43. Frälsarens födelse, i vad som utgjorde en tillfällig bostad snarare än ett hus, signalerade den kommande befrielsen för Elohims folk från slaveri under synden och deras resa till det utlovade landet, vilket symboliseras av tälten/lövhyddorna.

Det är också viktigt att notera det faktum att lövhyddohögtiden är en åtta dagars högtid (3 Mos 23:36, 39). Varför åtta dagar? Det kan bero på att ett spädbarn var tillägnat Elohim genom att utföra omskärelse den åttonde dagen efter födseln:

Lukas 2:21 ”När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv.

Som spädbarn skulle Messias ha blivit omskuren den åttonde och sista dagen av lövhyddohögtiden, en sabbatsdag.

En detaljerad förklaring av Hans födelse under hösten finns tillgänglig på http://biblelight.net/sukkoth.htm

Denna studie visar hur Messias uppfyller lövhyddohögtiden
http://www.cbn.com/spirituallife/BibleStudyAndTheology/jewishroots/Feast_of_Tabernacles_Jews_For_Jesus_David_Brickner.aspx

Sukkot – Lövhyddohögtiden
http://aletheia.consultronix.com/28.html

Nästa studie: De heliga högtidsdagarna doldes

 

Print Friendly, PDF & Email