Antikrist Är Dold Trots Klar Sikt

Denna Sista Tidens Bedrägerier Studie kommer att avslöja hur det Antikristliga odjuret har dolt sin närvaro för dagens Kristna.

I 1300 år visste Kristi kyrka exakt vem antikrist var.

Idag spekulerar Kristna om Obama, Prince Charles, etc.

Hur har Kyrkan blivit så blind under de senaste 200 åren?

I 2 Tessalonikerbrevet 2 berättade Paulus för kyrkan att “undergångens son” skulle uppenbaras efter det Romerska Riket hade skaffats ur vägen, så Kyrkan bevittnade antikrist som kom till makten och visste vem det var på 500 talet.

Under kyrkoperioden Tyatira, som inträffade från 538-1514, vittnade folkgrupper som kallades Waldenser, Albigenser, Vaudois (en gren av Waldenser), Böhmiska bröderna och Wycliffes, mot det antikristliga odjuret, och de dödades för sitt vittnesbörd.

Under kyrkoperioden Sardes, som inträffade från 1514-1798, vittnade de Protestantiska Reformatorerna och de stora teologerna som John Calvin, Martin Luther, John Bunyan, John Foxe, John Wesley, Matthew Henry, Adam Clarke och många andra om vem som var Uppenbarelsebokens antikrist, det lilla hornet i Daniel, Mysteriet Babylon och Undergångens Son.

Under kyrkoperioden Filadelfia, som inträffade från 1798-1900, identifierade människor som Charles Finney, Charles Spurgeon, Adam Clarke, Phillip Mauro och många andra, antikrist.

För att förstå hur Jesus profetiska ord till de sju kyrkoepokerna har uppfyllts. Läs The Seven Churches of Revelation.

Men idag har Kristna i kyrkoperioden Laodicea inte någon aning.

Hur är detta möjligt?

Kristna idag vet inte av många anledningar:

De flesta Kristna studerar inte Guds ord flitigt, men studier ger en tydlig beskrivning av när antikrist skulle komma, vad det skulle säga, vad det skulle göra, etc.

De flesta Kristna känner inte till världens historia tillräckligt bra för att se hur de Bibliska profetiorna om antikrist har uppfyllts.

De flesta Kristna har aldrig läst Daniels bok, så de tror blint på vad Pastorer lär om det.

De flesta Kristna har aldrig studerat Uppenbarelseboken, även om Jesus lovade att de som läser den och följer den kommer att bli välsignade.

De flesta Kristna litar endast på pastorerna eftersom de har varit på seminarium.

Och det finns svårigheter…

De flesta pastorer har på seminarier blivit vilseledda om profetiornas uppfyllelse, eftersom fienden har infiltrerat seminarier för att korrumpera deras läror.

Kristna hör undervisning om profetiorna från sina Pastorer och litar på dem blint.

Kristna hör undervisning om profetiorna på radio och TV från populära pastorer som David Jeremiah, Chuck Swindoll och John MacArthur, och litar på dem blint.

För att läsa en studie som visar hur pastorerna har blivit lurade, klicka på End Times Antichrist Deception

Men Jesus befallde oss att vara som invånarna i Berea, att söka i Guds ord och visa vad som är sant av det pastorer undervisar.

Och låt oss vara ärliga …

Det finns en annan anledning till att Kristna inte vet vem antikrist är …

De flesta bryr sig inte riktigt, för att de tror att de kommer att bli uppryckta innan han dyker upp.

Om det är du, då har jag dåliga nyheter …

Pre-tribulation dvs uppryckandet innan vedermödan, är en av Antikrists bedrägerier.

Så vem är det antikristliga odjuret?

Ingen annan än ledarna för den Romersk Katolska Kyrkan.

Du kan avvisa det svaret som absurt … eller du kan titta på fakta.

Kristi kyrka visste att dessa profetior har uppfyllts under 1300 år, men under de senaste 200 åren har de Romersk Katolska Kyrkans Jesuiter infiltrerat seminarier för att så in bedrägeri så att Kristna inte förstår.

Denna korta tidslinje hjälper dig att se hur profetian har blivit uppfylld, och studierna på den här webbplatsen ger dig mycket mer bevis.

Du kommer att märka att profetiska termer och förklaringar som pastorer har sagt betyder en sak, faktiskt betyder något helt annorlunda.

Den Romersk Katolska Kyrkan kom till makten efter det att Romerska Riket kollapsade.

Detta uppfyller 2 Tessalonikerbrevet 2: 6-7, “Och ni vet vad det är som nu håller honom (undergångens son) tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han (Roms Kejsare) som håller tillbaka röjas ur vägen.

När det Romerska Riket (Daniels 7:e odjur) kollapsade splittrades det i 10 kungariken. Då visade sig det lilla hornet (den Romersk Katolska Kyrkan). Tre av kungarna krossades (rycktes upp) av den Påvliga Kyrkan för att de inte böjde sig för deras auktoritet.

Detta uppfyller Daniel 7:8, “Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen.

Daniel 7: 24-25 ger oss mer detaljer om Daniels Lilla Horn.

De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket, och efter dem ska en annan uppstå som är olik de förra och som ska slå ner tre kungar. 25 Han ska tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

De kuvade och förstörde tre av de tio kungarikena (Heruler, Östgoter och Vandaler) som inte böjde sig under dem.

Påvar har talat pompösa ord mot den Högste:

Påve Pius IX sade ” Jag ensam … är apostlarnas efterträdare, Jesu Kristi präst. Jag är vägen, sanningen och livet … “(Källa: History of the Christian Church, by Henry Charles Sheldon, p. 59.)

Påve Bontifacius VIII sade “Vi förklarar, säger, definierar och uttalar att det är absolut nödvändigt att varje mänsklig varelse frälsas till den Romerska Pontiffen .” (Källa: Bull “Unam Sanctum,” as cited in “Apostolic Digest, Book V: The Book of Obedience”)

Påve Innocentius III sade “Vi kan enligt vår fullständiga makt avvara lagen och klara oss utan lagen. Det som Påven i Rom skiljer sig från, det är inte en människa som utskiljer dem utan Gud. För Påven är ställföreträdare på jorden, inte bara som människa utan av den sanna Guden. “(Källa: ” Decretals of Gregory IX “, bok 1, kapitel 3.)

Påven Johannes Paulus II sade “Gå inte till Gud för förlåtelse av synder: kom till mig “. (Källa: Los Angeles Times, 12 december 1984.)

Nuvarande Påven Franciskus  sa “Du kan inte hitta Jesus utanför kyrkan .” (Källa: EWTN Global Catholic News, pronounced on April 23 in the Apostolic Palace’s Pauline Chapel.)

Under medeltiden och inkvisitionen uppskattar historiker att den Romersk Katolska Kyrkan dödade över 100 miljoner människor som de ansåg vara kättare, varav de flesta var sanna Kristna.

Påven hädar genom att proklamera sig vara Gud, hävda att kunna förlåta synder och säga att frälsning fås endast genom den Katolska Kyrkan.

År 1302 sade Påve Bontifacius VIII i en ex cathedra i sin Bulla Unum Sanctum “… att det är helt nödvändigt att frälsning för varje mänsklig varelse att bli föremål för den Romerska Pontiffen.”

År 1824 förklarade Påve Leo XII “Alla som är separerade från den Romersk Katolska Kyrkan, inte klandervärd i andra avseenden – har ingen del i det eviga livet.”

Påven förklarar att han ensam är vägen till frälsning, som därmed tar bort Jesus som vägen till frälsning. Och om en Påves deklaration inte förnekas (vilken inte har gjorts), gäller den för alla Påvar. För att se alla Påvar som har förklarat detta, läs Salvation Is Only Through The Roman Catholic Church

Detta uppfyller Daniel 7:8 ”… Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord.

År 538 fick de religiös och statlig makt när Kejsare Justinianus utfärdade ett dekret som gjorde Påven till överhuvud för alla kyrkor.

Påven togs tillfånga och fängslades av Napoleon 1798, som avslutade deras makt.

Detta är det dödliga huvudsåret som avses i Uppenbarelseboken 13.

Mussolini återförde Påven och den Påvliga Kyrkan tillbaka till makten 1929.

Detta uppfyller Uppenbarelseboken 13:3, “Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts.

Den Romersk Katolska kyrkan regerade i 1260 år från 538 fram till 1798.

Detta uppfyller Daniel 7 (en tid och tider och en halv tid) och Uppenbarelseboken 13 (42 månader), som anger att odjuret kommer att regera i 1260 dagar, vilket är 1260 profetiska år.

De förbjöd Bibeln, försökte obevekligt att eliminera Guds Ord genom att bränna Biblar, och endast tillåta prästerna att läsa deras version av Bibeln på latin.

Påve Innocentius III utfärdade dekretet: “Vi förbjuder lekmän som har kopior av det Gamla och Nya Testamentet . … Vi förbjuder dem allvarligt att ha ovanstående böcker i de populära folketspråken. ” (Något annat språk än latin).

År 1559 sade Påve Pius IV: “Bibeln är inte för folket; Den som skall bli frälst måste avstå den. Det är en förbjuden bok. Bibelsammanslutningar är sataniska mekanismer.”

Detta uppfyller behovet av the Little Book of Revelation 10. Kristi kyrka blev berövad Guds ord av den Påvliga Kyrkan, så Gud fick sina tjänare att skriva bibeln på Engelska, och sedan med tryckpressens tillkomst var det möjligt att trycka miljontals Biblar för att Kristi Kyrka skulle läsa.

Martin Luther och de Protestantiska Reformatorerna använde Bibeln till att mäta Guds tempel, vilket inte är ett fysiskt tempel, utan det är Kristi Kyrka.

Detta uppfyller Uppenbarelseboken 11:1-3, eftersom de jämförde den Katolska Kyrkans läror med Guds ord och bestämde sig för att den Katolska Kyrkan var en falsk Kyrka och ställde den utanför templet i hedningarnas domstol.

Den Katolska Kyrkan var drucken av de heligas blod eftersom de dödade över 50 miljoner människor som de betraktade som kättare, de flesta var Kristna från Kristi kyrka.

Detta uppfyller Uppenbarelseboken 17:6, “Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod.

För att läsa hur den Påvliga Kyrkan har dödat Kristna sedan sjätte århundradet, klicka på Killing The Two Witnesses Of Revelation 11

Påven sitter i Guds tempel (mitt i Kristi Kyrka) som låtsas vara Kristen och proklamerar sig att vara Gud.

Påven proklamerar sig att vara Gud och deklarerarar att Salvation Is Only Through The Roman Catholic Church

Detta uppfyller 2 Tessalonikerbrevet 2:4 om prästens son, “… förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Påvens titel, ”vicar of Christ” (Kristi Ställföreträdare), betyder “i stället för Kristus “. Antikrist betyder inte bara “mot Kristus”, det betyder “ersättare för Kristus”.

På Latin stavas ” vicar of Christ ” “VICARIUS FILII DEI”, som motsvarar numeriskt talet 666.

Detta uppfyller Uppenbarelseboken 13:18, “Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666

Ordet “vatican” betyder “divining serpent” (”siarorm”) från latinets ” Vatis” = diviner (”spåman”), och “can” = orm.

Detta uppfyller uppenbarelsen 13:14, “Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen.

Engelskans text: ”So they worshiped the dragon (ormen) who gave authority to the beast (Romerska Katolska Kyrkan).”

Kan du se hur profetian om antikrist har uppfyllts?

Kan du nu se att den Romersk Katolska Kyrkan är Satans antikristliga odjur?

Det är därför hon heter Mysteriet Babylon. Hon verkar vara Kristen, men hon är verkligen den gamla Babyloniska religionen med Sol och Satansdyrkan.

Du kan läsa en mer detaljerad bibelstudie om profetiorna i Daniel och Uppenbarelseboken för att identifiera den Katolska Kyrkan som antikrist, genom att läsa The Beasts of Daniel and Revelation.

Så hur blev vår nuvarande kyrkoperiod, Laodicea, så blind?

År 1514 hade den Katolska Kyrkan dödat så många Kristna och bränt så många Biblar att de vid det femte Laterankonciliet proklamerade att Kristi Kyrka var död.

Sedan, 3 1/2 år senare, stod de två vittnena upp i stor makt (Reformationen), vilket gjorde att den Katolska Kyrkan kände stor förfäran.

För att läsa mer om hur Kristi Kyrka övervann den antikristliga Katolska Kyrkan år 1517, läs The Two Witnesses of Revelation 11

Under 1500-talet förklarade Protestantiska Reformatorer som John Calvin och Martin Luther att den Romersk Katolska Kyrkan är Uppenbarelsebokens Antikristliga odjur. Daniels Lilla Horn, Mysteriet Babylon, och Påven, Undergångens son.

De sa till folket: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” Uppenbarelseboken 18:4

Och miljoner lämnade den Katolska Kyrkan för att bli frälsta genom Kristi rena Evangelium och fortsatte att bilda de Protestantiska Kyrkorna.

Den Romersk Katolska Kyrkan sammankallade i Tridentinska kyrkomötet (Council of Trent) för att skapa en motreformationsplan.

De kartlade hur man skulle avleda anklagelser från Påven om att vara antikrist.

De kartlade hur man skulle ta kontroll över Guds Ord.

Och de kartlade hur man skulle få tillbaka de Protestantiska Kyrkorna under moderkyrkans kontroll.

De fortsatte att döda miljontals Kristna genom inkvisitionen, men de utvecklade en ny strategi …

De bemyndigade Jesuiterna att infiltrera de Kristnas led för att bedra och förstöra Kristi Kyrka inifrån.

Kristna tror att Jesuiterna bara är Katolska präster.

Det är sant att många präster i de lägre leden tjänar som präster, men de lär ett falskt budskap om frälsning genom gärningar. Det finns 1,2 miljarder Katoliker i världen, som tror att de blir räddade genom gärningar, genom den Katolska Kyrkan. Det är ett stort bedrägeri.

Men i de högre leden är Jesuiterna, den hemliga armén i den Katolska Kyrkan, som stjäl, dödar och förstör, för att få världen under Påvedömets kraft.

“Detta (amerikanska civila) krig skulle aldrig ha varit möjligt utan Jesuiternas grymma inflytande. Vi är skyldiga Påvedömet att vi nu ser vårt land räddas med blodet av hennes ädlaste söner.” Abraham Lincoln.

“Så många konspirationer har redan gjorts mot mitt liv, att det är ett verkligt mirakel att de alla har misslyckats, när vi tänker på att de allra flesta av dem var i händerna på skickliga Romersk Katolska mördare, uppenbarligen utbildade av JESUITER.” Abraham Lincoln (Jesuiterna blev slutligen framgångsrika med mordet på Lincoln.)

Sedan dess har de infiltrerat seminarier, bibelskolor, bibelförlag, kyrkosamfund etc.

Jesuiterna i den Romersk Katolska Kyrkan har skapat många bedrägerier om profetior, vilket hindrar Kyrkornas förmåga att identifiera detta.

Här är en snabb lista över bedrägerier, som visar hur Jesuiterna döljer vem Antikrist är.

Studier på den här webbplatsen behandlar alla dessa ämnen mer ingående.

Genom att få Kristna att inte förstå profetiornas fullbordande i Daniel och Uppenbarelseboken, tror Kristna att det handlar om en en-gångs antikrist, som tar bort skulden från den Romersk Katolska Kyrkan.

Genom att få Kristna att tro att Daniels 70:e vecka ligger i framtiden,

De ser mot en framtida enmans Antikrist, istället för att förstå att den Påvliga Kyrkan är det antikristliga odjurssystemet som kom till makten under 6:e århundradet. Läs The 70th Week Of Daniel is Fulfilled by Jesus Christ NOT the Antichrist

Genom att få Kristna att tro att 2 Tessalonikerbrevet 2:4 säger att undergångens son kommer att sitta i ett återuppbyggt Judiskt tempel,

De inser inte att Påven redan sitter i Guds tempel och påstår sig vara Kristen, dold i Kristi Kyrka.
Läs Antichrist In The Temple Deception

Genom att få Kristna att tro att 2 Tessalonikerbrevet 2:6-7 säger att den Helige Ande kommer att tas bort efter uppryckandet,

Det förstärker den falska premissen för ett uppryckande före vedermödan.
Läs Myten Om Ett Uppryckande Förre Vedermödan

Och det döljer det faktum att Paulus beskrev de Katolska Påvarna, undergångens son, som kom till makten efter det Romerska Riket hade undanröjts.

Genom att få Kristna att tro att Jesus ord till de sju Kyrkorna endast gäller för Kyrkorna år 95, istället för att inse att de är sju Kyrkliga tidsperioder som sträcker fram tills Jesus återvänder,

De ser inte den historiska striden om det goda mot det onda, Jesus mot Satan, som Kristi sanna Kyrka mot den falska Påvliga Kyrkan som har kämpat mot varandra.
Läs The Seven Churches of Revelation

Och Kristna förstår inte att Jesus kallade vår kyrka-era ljummen, eländig, ömklig, naken, fattig och blind. och han hotade att spy upp oss ur sin mun, om vi inte ångrar oss och är klädda i hans sanning.

Genom att få Kristna att tro att antikrist kommer att förfölja de heliga under 3 1/2 år av Stor Vedermöda,

Det döljer det historiska faktum att den Påvliga Kyrkan var full av de heligas blod och dödade över 50 miljoner människor från Kristi Kyrka under sin 1260 år långa regeringstid från 538 – 1798 e.Kr. Läs The Beasts of Daniel and Revelation

Genom att få Kristna att tro att de två vittnena är Moses och Elia som uppträder i sluttiderna,

De döljer det faktum att de två vittnena är Guds ord och Kristi Kyrka, som båda vittnade mot den falska Påvliga Kyrkan.
Läs The Two Witnesses of Revelation 11

Genom att få Kristna att inte förstå Jesus bud om de två vittnena,

Det tar bort det historiska faktum att Martin Luther mätte Guds tempel (Kristi Kyrka) och identifierade den falska Kyrkan i den Påvliga Kyrkan.

Dagens Kyrka borde också jämföra Katolska Kyrkans undervisning om Guds ord och förklara att det är en falsk Kyrka, att de är antikrist, eftersom de hävdar att människor endast kan räddas genom dem.
Läs Salvation Is Only Through The Roman Catholic Church

Genom att få Kristna att tro att en framtida antikrist kommer att få ett dödligt huvudsår,

De döljer det faktum att den Romersk Katolska Kyrkan fick det dödliga huvudsåret när Påven fängslades 1798, vilket effektivt avslutade deras makt.

Det döljer det faktum att Påven återfick makten år 1929, vilket betyder att det dödliga huvudsåret blivit läkt och det antikristliga odjuret är kraftfullare än någonsin och är avsett att få hela världen att dyrka deras falska Messias.

Genom att få Kristna att fokusera på falska Ashkenazer-judar i Israel,

Kristna tror att de är Guds utvalda människor och ger dem ett frikort, hela tiden kontrolleras de av Jesuiterna, som försöker förstöra Kristendomen och sanna Judar.
Läs Jews Who Are Not Really Jews och Christians Should Not Support Israel

Genom att få Kristna att tro att stjärnan på Israels flagga är Davidsstjärnan,

De inser inte att det är den mest onda sataniska symbolen som används för att åberopa demonernas makt. Läs The Star Of David Deception

Genom att få Kristna att inte förstå vem det andra vilddjuret är i Uppenbarelseboken 13 är,

De förstår inte att det är Jesuiterna i Rom som nu kontrollerar Vatikanen och Påvedömet. De använder de Amerikanska underrättelsetjänstemännen och militären för att erövra länder för den antikristliga Påvliga Kyrkan, för att få dem till underkastelse och in i den nya världsordningen, där alla kommer att tvingas dyrka bilden av odjuret eller dö.

Genom att få Kristna att tro att de kommer att bli uppryckta före en förmodad sjuårig vedermöda,

De är oförberedda att möta det antikristliga odjuret när det gör ett sista försök att lura världen, och de kan välja att rädda sitt eget liv (och förlora sin frälsning) istället för att förhärliga Kristus med sitt vittnesbörd och till och med sin död.

Genom att få folk att tro att slaget vid Armageddon är när länder som Ryssland och Kina attackerar Israel,

Kristna förstår inte att den sanna kampen kommer att vara Satan som använder Jesuiterna för att ställa upp världens länder mot Jesus och Kristna, vilka är det andliga Israel.

Genom att få Kristna inriktade på en framtida antikrist som kommer att råda över världen under en tid av Stor Vedermöda,

Kristna inser inte att Kristus samlar en kvarleva av troende att övervinna det antikristliga odjuret och förstöra det, en gång för alla.

Om Kristna förstod det kraftfulla vittnesbördet av dem som har gått före oss …

Skulle det ge styrka när de möter vedermöda.

Om Kristna förstod priset våra bröder och systrar i Kristus betalade, så att du kunde ha en bibel i dina händer …

Skulle de värna om dem mer.

Om Kristna förstod att tidigare kyrkoperioder övervann Satan och hans antikristliga odjur, “genom Lammets blod och genom deras vittnesbörd …”

Skulle de djärvt förkunna sanning och vittna mot det antikristliga odjuret.

Om Kristna förstod att de älskade Kristus mer än de älskade sina liv, och även om de dödas av det antikristliga odjuret, blev Kristus förhärligad …

Skulle de förstå vilken äkta kärlek som får dem att ge Kristus  pris och ära, oavsett vad priset är.

Om Kristna förstod att vi befinner oss i kyrkoperioden Laodicea, och Kristus har inget gott att säga om oss, och han kallar oss ljumna och har hotat att spotta oss ur Sin mun …

Skulle de be om ögonsalva så att de kan se sanningen; de skulle ångra sig och vara klädda i Kristi rättfärdighet.

Om Kristna förstod att Kristus har lovat dem som segrar i kyrkoperioden Laodicea, “För den som segrar, kommer Jag att låta sitta med Mig på Min tron, som Jag också segrade och satte Mig med Min Fader på Hans tron ” …

Skulle de sprida sanningarna på denna webbplats, så att Kristna skulle förstå sanningen och stå i opposition mot det antikristliga odjuret i Herrens kraft.

Amen!

För att se hur den Romersk Katolska kyrkan försökte eliminera Guds ord och döda Kristi Kyrka, klicka på Killing The Two Witnesses Of Revelation 11

För att se hur Jesuiternas profetiska bedrägerier om sluttiden har blivit så populära idag, klicka på End Times Antichrist Deception

Print Friendly, PDF & Email